CYKELPORTALEN

Danmarks uafhængige cykelportal

Stor sammenlignende test af cykelhjelme

Hjelmproducenterne har tidligere gjort et stort nummer ud af at markedsføre deres produkter som hhv. landevejs- og MTB hjelme. Men hvad bør egentlig forskellen være hvis man tager udgangspunkt i de krav brugeren stiller? En landevejshjelm bør være mere aerodynamisk end en MTB hjelm alene fordi gennemsnitshastigheden på landevejen er større. Ventilationen gennem en MTB hjelm bør under ingen omstændigheder være ringere end for en landevejshjem, da MTB løb er meget intensive og foregår oftest i skove hvor luftfugtigheden er høj i forhold til i det åbne land, dvs. sveden har svært ved at fordampe. Sikkerheden i begge brugsområder må der ikke kunne stilles spørgsmålstegn ved.

Potentialet for alvorlige ulykker stiger med hastigheden, høj hastighed giver større stødenergi, det er det de runde skilte med tal på, prøver at fortælle os ude på landevejen. En landevejshjelm burde derfor være stærkere konstrueret end en MTB hjelm men det er de som regel ikke.

Planter du hjelmen direkte i geologien, vil de eksisterende hjelmtyper alligevel kun yde begrænset beskyttelse. Vigtigt for sikkerheden er også at hjelmen sidder ordentligt fast og det gælder i begge discipliner. MTB hjelme har visir for at beskytte mod grene , regn og flyvende planetfraktioner. Visiret vil på en korrekt monteret hjelm genere udsynet hos landevejsrytteren men visiret kan som regel afmonteres hjelmen. Så hvad var lige forskellen, aerodynamikken, og det er pokkerme en svær størrelse at fastlægge når ikke betingelserne
ligefrem er en vindtunnel og når det kommer til stykket er der nok ikke målbar forskel.. Når vi ser på udviklingen indenfor konstruktionen af hjelmtyper begynder forskellene mellem landevejshjelme og MTB ditto også at udviskes og det er en godt det samme.

Hjelmens konstruktion og de dele den består af skal understøtte det formål hjelmen skal benyttes til og de krav brugeren stiller. Groft sagt kan de hjelme vi her omtaler deles op i 3 bestanddele: Yderskallen= en hårdskalsforstærket polystyren kappe + evt. visir, et stødabsorbationssystem, og et befæstigelsessystem (hagerem, låseanordning, størrelsesjustering).

Yderskallens vigtigste funktion er at være den bærende konstruktion for stødabsorbtions- og befæstigelsessystemet. Yderskallen er også komprimerbar så den kan optage en del af stødenergien. Samtidig skal skallen tillade ventilation gennem hjelmen og gerne være udformet til mindst mulig vindmodstand. Bestræbelserne på at opnå størst mulig ventilation, god aerodynamik og opfylde sikkerhedskravene ved sammenstød afspejles i den variation af hjelmdesigns der findes på markedet. Samtidig er skallen hjelmens dyreste enkeltdel men det er
ikke det anvendte materiale der koster pengene. Fremstillingen af støbeforme til de dyreste designs løber let op i sekscifrede Euro beløb. Støbeformen består af to eller flere bevægelige dele og prisen på formen stiger proportionalt med antallet af bevægelige dele. Nogle hjelmtyper er konstrueret vha. støbeforme med 6 bevægelige dele. En del hjelmtyper findes i flere størrelser, men det koster
selvsagt, for hver yderskalasstørrelse skal der anvendes en særskilt støbeform.
Den fremherskende produktionsmetode til cykelhjelme er inmoald teknologien hvor en slagfast yderskals konstruktion bestående af PE støbes sammen med en styrofoam inderskal. I forhold til hjelme uden yderskal er inmoald hjelme mere slagfaste overfor lette stød. Hjelmen revner ikke så let fordi du taber den på gulvet. Yderskallen støtter det porøse polystyren materiale og det giver nye muligheder for at lave godet ventilerede og aerodynamiske hjemdesigns der samtidig kan leve op til de gældende sikkerhedskrav.(der findes også stadig hård
skals hjelme med pålimet yderskal)

Stødabsorptionssystemet består udover hjelmskallen af de puder der er indlagt i hjelmen. Puderne er
kontaktflade med huden og skal derfor være udført i et materiale der er både svedabsorberende og ikke hudirriterende. Ved rengøring af hjelmen skal  stødpuderne kunne demonteres, vaskes og remonteres. Stødpuder slides ved vask og brug så det er en fordel hvis der med hjelmen leveres ekstra stødpuder til udskiftning.

Befæstigelsessystemets størrelsesjustering består for de omtalte hjelme både af en hageremjustering og en hovedomkredsjustering. Hageremmen kan i nogle tilfælde være delvist ophængt i hovedomkredsjusteringen. Hovedomkredsjusteringen er ofte udført i plast og uafhængigt ophængt i 3-5 punkter i hjelmen. Hovedomkredsjustering er en god ting, men ligeså vigtigt er valg af den rigtige hjelmstørrelse, som bevirker at selve hjelmskallen ligger tæt til hovedet og dette mindsker hjelmens tilbøjelighed til at flytte sig på
hovedet under rykvis bevægelse. Hjelmen behøver ved en korrekt tilpasset hjelmstørrelse ikke at fastspændes stramt om hovedet for at sidde fast. Klemspænderne på hageremmen ved hagen og ørene børe være fikserbare så hjelmen ikke hele tiden glider ud af justering. Remmene må ikke være for stive, smalle eller brede da de derved kan give hudafskrabninger og trykskader på huden. Befæstigelsessystemet er også i hudkontakt ved brug af hjelmen og bør ligeledes kunne demonteres og vaskes.

CE-mærkning
Cykelhjelme hører under produktbetegnelse personlige værnemidler og er ifølge Bekendtgørelse om sikkerhedskrav mv. til personlige
værnemidler (ref 1) påbudt CE-mærkning på baggrund af en standardiseret afprøvning. Alle hjelme der sælges i EU efter 1.1.1996 skal være godkendt og mærket ifølge EN 1078. Standarden EN 1078 omfatter en prøvning af :

Konstruktion og -materialer
Konstruktionen må ikke forhindre bærerens udsyn eller brug af briller ved korrekt montering på hovedet. Hjelmens bestanddele må ikke være allergifremkaldende eller på anden måde fremkalde læsioner eller hudirritation. Er hjelmens materialer sårbare overfor opløsningsmidler eller rengøringsmidler skal dette fremgå af hjelmens mærkning. Hjelmens bestanddele må ikke kunne påføre brugeren skade under alm. brug eller ved sammenstød. Hjelmen gennemgår forud for gennemførelsen af dynamiske tests en kunstig ældningsproces og hjelmen er således også afprøvet for ældningsforandringer. Hjelmen opmåles ved afprøvningen mht. vægt og befæstigelsessystemets design og materialer.

Stødabsorption
Ved fastlæggelse af stødabsorptionskapacitet monteres hjelmen med et “standard” hoved og der udføres faldforsøg med hjelm+hoved (ca. 4.7 kg) opspændt i en slæde (frit fald) mod en plan massiv anslagsflade. Der afprøves flere anslagspunkter på hjelmen ved en max hastighed på 19,5 km/h. Afprøvningsresultatet opgøres som den maximale acceleration målt på standard hovedet. Accelerationen må ikke overstige 250G (dvs. 250´ tyngdeaccelerationen). Dette svarer til at stødenergien skal absorberes indenfor en afstand på 6 mm efter sammenstødet. Bemærk at hjelmen alene er testet for sin evne til at absorbere energi, det er ikke det samme som at teste om hjelmen flækker ved sammenstød eller slag. Sammenlignes testen med en reel brugssituation viser testens utilstrækkelighed sig hurtigt.
Omregnes faldet til kinetisk energi giver dette 69 J. En person der kører 25 km/h og vejer 80 kg har en kinetisk energi 1929J dvs. over 28 gange mere end hjelmen er testet til at kunne absorbere. Hvis denne person kører med hovedet først, frontalt ind i en betonvæg vil hans hoved, med de 6 mm deaccelerationsafstand, blive udsat for en påvirkning på ca. 410G. Hjelmen vil blive udsat for et slag med en middelkraft på 320000N mod ca. 50N i faldtesten. Hvis du går ind for køkkenbordsforsøg, det gør vi, så kan du teste absorptionsevne med nogle hårdkogte æg og noget køkkenrulle. Tag to æg og lad dem falde fra samme højde, til og begynde med 10 cm, hvorefter højden øges
gradvist. Lad det ene æg falde på et hårdt underlag og den anden på et blødt underlag (5-6 lag køkkenrulle). Bemærk forskellen i faldhøjde hvor æggeskallen flækkes. Hvis de to æggeskaller er nogenlunde ens i tykkelse skulle forskellen være tydelig.

Testresultatet dumpet kan også opnås hvis hovedet kan opnå kontakt med anlægsfladen uden at gennemføre faldtest. Befæstigelsessystemets styrke afprøves ved at anbringe hjelmen på et fastmonteret “testhoved” og anbringe en statisk belastning (5 kg) og et faldlod (4 kg) ophængt i hageremmen. Faldhøjde 600 mm. Testresultatet måles som forskellen mellem hageremmens længde ved den statiske belastning (5 kg) og efter den dynamiske belastning (5+4 kg). Befæstigelsessystemets effektivitet mhp. at fastholde hjelmen på hovedet afprøves ved at påspænde hjelm på et fastmonteret testhoved, så fast som muligt, nok ikke særligt behageligt i en virkelig brugssituation . Ved at hive i en rem
(statisk vægt 13 kg dynamisk 10 kg, 175 mm, vinkel 45° på vandret) fastspændt på hjelmens bagside (ved nakken) bestemmes testresultatet
ved om hjelmen kan trækkes af hovedet eller ikke (ingen bemærkninger hvis hjelmen er gledet frem så udsynet er forhindret!!). Hjelmen påspændt efter producentens angivelser skal muliggøre et udsyn på: Horisontalt: min. 105° til hver side dvs. i alt 210° . Opad: min. 25° fra   referenceplanen Nedad: min 45° fra basisplanen

Afprøvning
De hjelme vi har afprøvet er af samme type og er i konstruktion og funktion rimeligt sammenlignelige. Det samme kan ikke siges om prislejet.

Bell Xray

Tofarvet inmold hjelmtype med visir. Godt ankersystem til visiret.Absorptionspuder er påfæstet yderskallen og befæstigelsessystem med velcro. Befæstigelsessystemet er uafhængigt af hjelmskallen i ca. ¾ hovedomkreds, området omkring panden støtter direkte på hjelmskallen. Befæstigelsessystemete fastgjort i 7 punkter i hjelmen (2 for hageremmen og 5 for hovedomkredsjusteringen). Størrelsesreguleringen kaldet GPS, er trinløs og  kan betjenes med en hånd. Samme størrelsesreguleringssystem findes i Bell hjelmene Ghisallo, og Alchera. Klemmelåsen ved øret er fikserbar. Hjelmen fås i 3 størrelser S (51-55cm), M (55-58cm), L(58-63cm) og farven hvid (2003). Der medfølger ekstra puder.
Info: Bjarne Egedesøe

Giro E2

 

Ensfarvet inmold hjelmtype med visir. Fremragende ventileret. Visiret er monteret i et glideleje der tillader at visirets placering kan reguleres op til 15° . Absorptionspuder er påfæstet yderskallen og befæstigelsessystem med velcro. Befæstigelsessystemet er uafhængigt af hjelmskallen i ca. ¾ hovedomkreds, i området omkring panden er puder påmonteret direkte på hjelmskallen. Befæstigelsessystemete fastgjort i 6 punkter i hjelmen (3 for hageremmen og 3 for hovedomkredsjusteringen). Størrelsesreguleringen (hovedomkreds) er indexeret og skal helst betjenes med begge hænder. Der er også en vertikal størrelsesregulering ± 10 mm således at hjelmdybden kan justeres. Størrelsesreguleringssystemet kaldes Roc Loc 4 og  findes også på Girohjelmen Pneumo og XEN. Klemmelåsen ved øret er fikserbar.
Hjelmen kan fås i 3 størrelser S (51-55 cm), M (55-59cm), L(59-63cm) og farverne sort og sølv (2003). Der medfølger ekstra puder. Giro har et Crash Replacment Program som er et erstatningsprogram hvor hjelme der er beskadiget under cykelulykke indenfor 3 år efter købsdato. Husk at gemme kvitteringer. Info: Bjarne Egedesøe

MET 5° Element

Tofarvet inmold hjelmtype med visir. Udmærket ankersystem til visiret der tillader at placeringen er variabel. Absorptionspuder er påfæstet yderskallen og befæstigelsessystem med velcro. En lidt løjerlig tolags absorptionspudeanordning i panden. Befæstigelsessystemet er uafhængigt af hjelmskallen i hele hovedomkredsen hvilket efter min mening giver en mere robust hjelm end hvis befæstigelsessystemet kun dækker en del af hovedomkredsen. Befæstigelsessystemet fastgjort i 7 punkter i hjelmen, 2 stk. forrest i panden (3 for hageremmen og 4
for hovedomkredsjusteringen).. Størrelsesreguleringen er indekseret og skal betjenes med begge hænder samtidig. Klemmelåsen ved øret er ikke er fikserbar. Hjelmen kan fås i 2 størrelser (M 54/57, L 58/61 cm) og farverne rød/hvid blå/hvid og brun. MET yder 3 års garanti for alle fabrikations- eller materiale fejl. MET har også et 3 års erstatningsprogram hvor de ombytter hjelme der er beskadiget under cykelulykke. Husk at gemme kvitteringer. Info: Winther Cykler

Limar F111

 

Ensfarvet inmold hjelmtype med visir. Ringe ankersystem til visiret, man flår nærmest hjelmen i stykker for at demontere visiret. Befæstigelsessystemet og stødabsorptionspuderne er integrerede og påfæstet hjelmen med velcro og, puder i området omkring panden er påhæftet direkte på hjelmskallen.  Befæstigelsessystemet fastgjort i 5 punkter i hjelmen (3 for hageremmen og 2 for hovedomkredsjusteringen) og er uafhængigt af yderskallen i ca. 1/3 af hovedomkredsen. Størrelsesreguleringen er indexeret og kan indjusteres med en hånd. Hjelmen er ikke særlig dyb og det føles som om den sidder som en kalot på hoveder. Størrelsesreguleringssystemet kommer også til at fungere dårligt fordi det kun dækker 1/3 del af hovedomkredsen og derfor ikke støtter på siden af hovedet . Klemmelåsen ved øret er ikke fikserbar. Hjelmen kan fås i tre størrelser S 54-56 cm, M/L 56-58 cm og X/L 58-62 cm og i farverne rød, blå og orange Limar giver 1 års garanti for alle fabrikations- eller materiale fejl og 2 års erstatningsgaranti for beskadiget under cykelulykke. Husk at udfylde
certifikat hos forhandleren eller gem kvitteringen. Der medfølger hagepude og minirygsæk til hjelmen. Info: Borandia

LAS Kripton

 

Ensfarvet inmold hjelmtype med visir. Heller ikke særlig gennemtænk ankersystem til visiret. Stødabsorptionspuderne integrerede i et fluenet er fastgjort med velcro og kan hives ud af hjelmen i et stykke som gør det let at rengøre, ikke alt det fnidder med små stykker pude der bliver væk i vaskemaskinen. Der er dog 3 små puder der er påhæfter befæstigelsessystemet. Befæstigelsessystemet fastgjort i 6 punkter i hjelmen (3 for hageremmen og 3 for hovedomkredsjusteringen) og er uafhængigt af yderskallen i ca. 2/3 af hovedomkredsen. Befæstigelsessystemet har indekseret vertikal størrelsesregulering ± 25mm. Ankrene til hageremmen er udformet således at remmen kan af- og påmonteres i et snuptag, genialt (fig). Størrelsesreguleringen er indexeret og kan indjusteres med en hånd. Klemmelåsen ved øret er ikke fikserbar. Hjelmen kan fås i 1 størrelse, 53-61 cm omkreds, supplerende størrelses justering med variabel pudetykkelse. LAS får en lidt dårlig karakter i “Befæstigelse/størrelsestilpasning” fordi den kun føres i en størrelse. Selve reguleringssystemet er udmærket. Derimod får den et 5 tal for den gennemførte rengøringsvenlighed.  Importør: DK Cycleimport

Justering og montering
Ofte ser man søndagscyklister og børn med hjelmen i nakken og hageremmen hængende halvt nede på maven. Poul Nyrup Rasmussen har også udmærket sig ved offentlig fremtræden i sådan en forfatning. Vi skal ikke dømme nogen, men hvis personer der bærer hjelm på den måde, tror at hjelmen har nogen funktion i tilfælde af uheld, kunne de måske lige så godt undvære hjelmen.

Korrekt montering:

 • Hjelmen skal være placeret på hovedet så den horisontale nederste forkant af hjelmen er ca. 3 cm over øjnene eller således at udsynet ikke spærres når man kigger fremefter. Dette vil være afhængigt at siddepositionen på cyklen og evt. montering af visir.
 • Sidespænderne skal sidde direkte under øreflippen, højst 2 cm under.
 • Hageremmen skal være så stram at du kan få pegefinger og langefinger ind mellem hagen og remmen. Ikke løsere, men gerne strammere (hvis bare du undgår at blive kvalt).

Skriftlige instruktioner i korrekt montering medfølger de fleste hjelme, det gælder ikke mindst de hjelme der markedsføres i nordamerika, hvor glubske ulve venter i retsalen hvis ikke brugsanvisninger er udpenslet i mindste detalje.

Målinger
De afprøvede hjelme er afprøvet på et hoved med 55 cm omkreds og størrelsen er derfor valgt efter denne reference. Max indvendig bredde er selvfølgelig afhængig af det valgte størrelsesinterval for den pågældende hjelm. Vi har afprøvet hjelmen under træning og konkurrence. Rengøring undersøges ved så vidt mulige at demontere hjelmdele med hudkontakt fra yderskallen.

Karakter: 1=utilfredsstillende, 2=under middel, 3=acceptabel, 4=over middel, 5=fremragende  *: størrelse small.

Huskeliste ved køb af hjelm

 • Kun hjelme af hårdtskalstypen er godkendt af DCU og da inmoald typen er stærkere end den pålimede hårdtskalstype så vælg inmoald.
 • Køb en hjelm der passer i størrelsen. En for stor hjelm til for lille et hoved skøjter rundt på hovedet og kan komme til at genere udsyn. Tag hjelmen på i butikken og juster remmene og størrelsestilpasning korrekt og ryst på hovedet så kraftigt du kan. Hvis hjelmen ikke rokker er befæstigelsesystemet godt og hjelmen passer.
 • Størrelsesangivelserne S, M, L for forskellige hjelmproducenter varierer noget så mål din hovedomkreds og gå efter omkredsangivelsen i cm.
 • Remjusteringen skal kunne fastlåses grundigt både ved ørene og under hagen.
 • Ventilation: se på hjelmen forfra, hvis der er et stort frontalt åbningsareal især omkring panden er hjelmen sikkert også godt ventileret. Bemærk hvis åbningsarealet i panden er lille vil sveden herfra ikke kunne fordampe og vil til sidst rende ned i øjnene på dig. Tynde stødabsorptionspuder kan i øvrigt indeholde mindre sved end tykke puder og derfor er tynde puder mere komfortable.
 • Vælg en hjelm med et mekanisk størrelsesreguleringssystem. Størrelsesregulering vha. variabel tykkelse stødabsorptionspuder er ufleksibelt og gør ikke størrelsestilpasningen lettere.
 • Vær på vagt overfor størrelsesreguleringssystemer der er fastgjort i hjelmen vha. pålimet velco eller med ankre i polystyrenkappen. Limen svækkes ved gentagen påvirkning af vand og varme og befæstigelsessystemet har derfor et potentiale for at frigøre sig fra hjelmen. Størrelsesreguleringssystemer der er ikke er 1/1 hovedomkreds kan rives ud af deres ankre i polystyrenkappen hvis
  hjelmen strammes for hårdt om hovedet.
 • Visir er ikke nødvendigt men kan tage fra for grene, vand og jord i øjnene.
 • Insektnet i hjelmen er rart, især hvis man er allergisk overfor insektstik.
 • Kun få hjelmproducenter har tænkt så langt som til at hjelmen skal kunne rengøres. Det er et plus for hjelmen hvis overflader med hudkontakt (remme og puder) kan demonteres og vaskes.
 • Husk hvis uheldet er ude og du får en revne i hjelmen skal den udskiftes. Også selvom du er kommet til at tabe den på gulvet, husk revner er ofte svære at få øje på. Har du en husstandsforsikring er forsikringsselskaberne flinke til at erstatte hjelme beskadiget ved ulykker. Ellers er en erstatningsordning der medfølger hjelmen en god sikring.

Konklusion
Priserne på de viste hjelme kan synes urimeligt høje, men skal ses i forhold til kvaliteten i form af den komfort de yder: god
ventilation og et sikkert befæstigelsessystem og et bredt udvalg af forskellige størrelser.

Tips
Det er da forhåbentlig almindelig praksis at vaske sit cykeltøj efter hver træningstur, så hvorfor skal hjelmen ikke også være rimelig hygiejnisk. Det er mærkeligt at hjelmproducenterne ikke er opmærksomme på den problemstilling. Hvis du gerne vil rengøre remmene kan de fjernes fra ankrene i hjelmen ved at klippe syningerne op. Når remmene har været en tur i vaskemaskinen kan de monteres igen med nogle små sikkerhedsnåle. Denne procedure er ikke godkendt af hjelmfabrikanterne, så check lige med dine forsikringer eller erstatningsordninger at de godkender den modificering af hjelmen.

CYKELPORTALEN