CYKELPORTALEN

Danmarks uafhængige cykelportal

Projekt Cykeljakken udgiver resultatet af deres landsdækkende undersøgelse Projekt Cykeljakken udgiver resultatet af deres landsdækkende undersøgelse
I dag udgiver Aalborg Universitet rapporten om Projekt Cykeljakken. Deres konklusion er at en jakke med høj synlighed, øger sikkerheden for de svage trafikanter.... Projekt Cykeljakken udgiver resultatet af deres landsdækkende undersøgelse

Projektcykeljakken-02

Sidste år deltog næsten 7000 cyklister i en landsdækkende undersøgelse sat i værk af Trygfonden og Aalborg Universitet, der skulle klarlægge om der er en sikkerhedsmsææsig gevinst ved at cykle med en gul cykeljakke. Rapporten foreligger nu og en sammenfatning af rapporten lyder:

 
Hypotesen i dette projekt har været, at cyklisters sikkerhed kan forbedres ved at øge deres synlighed i trafikbilledet. I projektet har vi undersøgt denne hypotese ved at teste, om en cykeljakke med høj synlighed (farve og reflekser) øger cyklisters sikkerhed. Projektet er gennemført som et randomiseret forsøg, hvor vi har givet en cykeljakke til 6.800 frivillige cyklister. Efter tilfældig udvælgelse fik halvdelen – testgruppen – cykeljakken med det samme og lovede at køre med jakken, hver gang de cyklede i ét år. Den anden halvdel er en såkaldt kontrolgruppe, som først fik cykeljakken, da året var omme. I løbet af året spurgte vi hver måned alle deltagere, om de siden sidst havde været involveret i en trafikulykke som cyklist. Da året var gået, talte vi op, hvor mange ulykker hver af de to grupper havde været involveret i, og forskellen mellem ulykkestallet i de to grupper er et estimat på den sikkerhedsmæssige effekt af cykeljakken. Vi spurgte også på en tilfældig dag i hver måned testgruppen, om de havde jakken på sidst de cyklede, og anvendelsesgraden blev på denne måde målt til 77 %. De selvrapporterede uheld viste, at testgruppen havde 38 % færre personskadeuheld med andre trafikanter end gruppen, der ikke brugte cykeljakke. Ses alene på uheld mellem deltagerne og motorkøretøjer, er forskellen på 48 %. Forskellene er statistisk signifikante på 5 % niveau. I testgruppen rapporterede 37 % af de uheldsimplicerede, at de ikke havde cykeljakken eller anden pangfarvet beklædningsgenstand på, da uheldet skete.

Projektcykeljakken-03

Projekt Cykeljakken dokumenterer således, at en pangfarvet cykeljakke reducerer cyklisters uheldsrisiko markant, og dermed at beklædning, der forbedrer cyklisters synlighed markant, kan give en stor reduktion i cyklisters uheldsrisiko. Det resultat håber vi, at danske cyklister vil være opmærksomme på næste gang, de skal vælge farve på en ny cykeljakke.

Besvarelsesprocenten  på de 12 uheldsspørgeskemaer var forøvrigt på 97,5 – hvilket er meget højt for en undersøgelse af denne type.

Hele rapporten kan downloades her.
 
Link

 

CYKELPORTALEN