CYKELPORTALEN

Danmarks uafhængige cykelportal

Orientering mod det fælles bedste i byerne Orientering mod det fælles bedste i byerne
Under titlen "Orientation towards the common good in cities" sætter tysk undersøgelse fokus på vores orientering omkring fælles bedste i forhold til hvilken måde... Orientering mod det fælles bedste i byerne

Tysk undersøgelse offentliggjort i ScienceDirect viser at fodgængere og cyklister i højere grad er orienteret mod et fælles bedste end personer der kører bil, primært fordi de ikke sidder isoleret inde i “bilboblen” og i højere grad opfatter hvad der foregår omkring dem med deres sanser.

Orientering mod det fælles bedste i byer: Betydningen af individuel urban mobilitetsadfærd

Abstrakt
Orientering mod det fælles bedste betragtes som en byggesten i social samhørighed og har vist sig at være til gavn for både sociale fællesskaber og deres beboere. Mobilitetsadfærd (f.eks. cykling) er forbundet med mange positive psykologiske variabler, men man ved kun lidt om forholdet til orienteringen mod det fælles bedste. Dette studie undersøgte forholdet mellem mobilitetsadfærd og fire facetter af orientering mod det fælles bedste: politisk deltagelse, social deltagelse i organisationer, nabosolidaritet og nabohjælpsomhed. Ved hjælp af en longitudinel multilevel-analyse blev der udført undersøgelser mellem 2014 og 2019 af et repræsentativt udsnit af den tyske befolkning (GESIS PANEL, N = 410) analyseret. Cykling i stedet for bilkørsel var positivt forbundet med orientering mod det fælles bedste i alle modeller. Cykling var den eneste variabel, der var en signifikant positiv prædiktor for alle fire facetter af orientering mod det almene vel efter kontrol for mulige forstyrrende variabler (boligejerskab, personlig indkomst, uddannelse, køn). Denne forskning viste, at mobilitetsadfærd er forbundet med orienteringen mod det fælles bedste. Disse resultater er vigtige for politik og planlægning, fordi fordelene ved at cykle frem for at køre bil er mere omfattende og bæredygtige end tidligere antaget.

Du kan læse hele undersøgelse på 

CYKELPORTALEN