CYKELPORTALEN

Danmarks uafhængige cykelportal

Nyt netværk styrker samarbejdet om Vestkystens MTB-turisme Nyt netværk styrker samarbejdet om Vestkystens MTB-turisme
Frivillige, erhvervsaktører inden for mountainbike-turisme, kommuner og Naturstyrelsen roser Partnerskab for Vestkystturismes nye netværksinitiativ, der skaber øget dialog og samarbejde. Nyt netværk styrker samarbejdet om Vestkystens MTB-turisme

Mountainbike-sporten har i de seneste år oplevet stor vækst, både i og udenfor Danmark, og et stigende antal turister ønsker at dyrke sporten på deres ferie. Partnerskab for Vestkystturisme har derfor, i samarbejde med Jammerbugt Kommune, taget initiativ til dannelsen af et netværk med specielt fokus på mountainbike. Målet er at udvikle mulighederne for MTB-turisme på Danmarks Vestkyst gennem øget dialog og samarbejde mellem branchens aktører.

”MTB-turisme kan som nicheaktivitet være med til at skabe vækst i turismen, og vi tror på, at en fokuseret udviklingsindsats rettet mod det voksende mountainbikesegment kan være med til at tiltrække nye, højtforbrugende mountainbiketurister til Vestkysten. Med netværket ønsker vi at skabe grundlag for bæredygtige samarbejdsmodeller samt at inspirere til fælles udvikling og vedligeholdelse af de bedst mulige MTB-spor og -faciliteter,” siger Jens Hausted, direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme.

Dansk Kyst- og Naturturisme er ansvarlig for Partnerskab for Vestkystturismes handlingsplan, som netværksinitiativet er en del af. Efter det seneste møde i januar, hvor Naturstyrelsens arbejde med mountainbikekørsel var på agendaen, er netværket blevet mødt med positive tilbagemeldinger.

“Jeg vil gerne rose initiativet, som kan udbrede kendskabet til såvel muligheder – turisme, arbejdspladser, fremme af naturbeskyttelse, samarbejde gennem partnerskaber – som udfordringer knyttet til mountainbikekørsel overfor andre brugere af naturen fx slid, utryghed og gene overfor sårbare dyr. Det vil derfor være en fordel at netværksmodellen udbredes til hele landet,” udtaler Lars Bendix Poulsen fra Naturstyrelsen.

For erhvervsaktørerne gav netværksmødet i januar mulighed for at opnå en fyldestgørende forståelse af Naturstyrelsens retningslinjer på mountainbike-området samt en mulighed for at drøfte konkrete problemstillinger med lokale repræsentanter fra styrelsen og hinanden. Denne dialog og erfaringsudveksling på tværs af branchen er afgørende for MTB-turismens vækst på Vestkysten, mener formand for Danhostel Blåvandshuk, Max Marbæk

”Netværket skaber konstruktivt samarbejde blandt mountainbike-aktører langs hele Vestkysten. Mountainbike er i stigende grad en aktivitet for hele familien, og vi skal markedsføre de muligheder, vi har i Jylland, for at køre mountainbike. Det er ikke noget, hver enkelt destination kan gøre alene, men et arbejde vi skal være sammen om – og jeg ser derfor allerede nu frem til netværkets næste møde i maj.”

Ud over mountainbike-netværket har Partnerskab for Vestkystturisme også oprettet outdoor-turismenetværk inden for surf og boardsport samt vandring og guidede naturoplevelser.

Fakta om Partnerskab for Vestkystturisme
Foreningen Partnerskab for Vestkystturisme er stiftet på baggrund af et samarbejde mellem de 11 vestkystkommuner, Dansk Kyst- og Naturturisme, de tre vestdanske regioner samt turistaktører langs Vestkysten.

Partnerskabets mål er at skabe fokuseret vækst og beskæftigelse i turisterhvervet ved Vestkysten i samspil med øvrige aktører i turismeværdikæden. Dansk Kyst- og Naturturisme er ansvarlig for partnerskabets handlingsplan.

Link

 

CYKELPORTALEN