CYKELPORTALEN

Danmarks uafhængige cykelportal

Gamle ejerløse cykler skal genbruges i nyt projekt Gamle ejerløse cykler skal genbruges i nyt projekt
Et nyt projekt i Herning Kommune sikrer, at efterladte cykler får nyt liv og igen kommer til at gøre gavn. Det er en win-win-situation,... Gamle ejerløse cykler skal genbruges i nyt projekt

Hvert år finder og indsamler Herning Kommunes driftsafdeling cirka 100-200 cykler, som af den ene eller anden årsag bliver efterladt rundt omkring i vejkanter, på stationer, parkeringspladser, gågader og lignende.

Et nyt projekt søsat af Herning Kommune sikrer, at flere af de ejerløse cykler fremover bliver til en ny ressource i stedet for at blive til skrot. Projektet har fået navnet Grønne cykler.

Problemstillingen med de herreløse cykler, som efterlades og aldrig afhentes igen, er velkendt i mange af landets kommuner. Almindeligvis bliver efterladte cykler indsamlet af kommunerne og afleveret til politiet, som enten sælger cyklerne på hittegodsauktion eller destruerer dem, hvis værdien skønnes at være for lav.

Fra skrotbunker til Grønne cykler
Herning Kommune har etableret et nyt set-up i samarbejde med Ungdomscenter Knudmosen. Knudmosen har oprettet et cykelværksted, som nu overtager cyklerne fra kommunen og bruger dem som en del af undervisningen. Her lærer eleverne et nyt håndværk, når de puster nyt liv i de gamle, efterladte jernheste.

Vores elever lærer lidt om genbrug. Vi laver cyklerne i stand, så godt vi nu kan, og så bliver de sendt videre til nogen, som får gavn af dem i kommunen, siger Carsten Pedersen, der er pædagog hos Ungdomscenter Knudmosen.

Når cyklerne er piftet op og køreklare igen, leveres de fra værkstedet til forskellige almennyttige formål i Herning Kommune.

Vi skal tænke bæredygtigt og bruge de ressourcer, vi allerede har her i verden. Grønne cykler er et eksempel på, at man kan gøre noget ekstra for at genbruge ting. Vi har lavet set-uppet med Ungdomscenter Knudmosen, som bruger cyklerne til undervisningsformål, og så får vi brugbare upcyclede cykler tilbage, som kommunen kan bruge til almennyttige formål, fortæller Lene Ahle Skoubo fra Teknik og Miljø, som er en af folkene bag projektet i Herning Kommune.

Hos Midt- og Vestjyllands Politi er der også stor tilfredshed med det nye projekt, som har betydet, at tidsforbruget på de herreløse cykler er blevet reduceret kraftigt hos lokalpolitiet i Herning.

Det er et fantastisk initiativ, og vi er glade for ordningen. Alle arbejdsopgaver fylder logistisk, og i forhold til cyklerne, så tager det politimæssige ressourcer både at køre rundt og hente de her cykler og få dem registeret. Det er en arbejdsgang, der bliver mindre for os, så opgaven er blevet væsentligt lettere, siger fungerende politikommissær ved Midt- og Vestjyllands Politi Simon Stage, og fortsætter:

Og så er det dejligt, at de unge ude hos Knudmosen får glæde af cyklerne, så det er en win-win-situation både for os og for kommunen.

Fakta om projektet:
Færdselslovens paragraf 123 blev for nyligt opdateret, og det har givet kommunen mulighed for at overtage sorteringen og håndteringen af de herreløse cykler – en arbejdsopgave, der tidligere udelukkende lå hos politimyndigheden.

Inden kommunen fjerner cyklerne fra gadebilledet, hænger kommunens driftsafdeling advarselsmærkater på cyklerne, som giver potentielle ejere fire uger til at hente dem. Hvis en cykel stadig står uberørt efter de fire uger, bliver den indsamlet og bliver en del af Grønne cykler. Her undersøges det allerførst, om cyklen er meldt stjålet. Hvis cyklen mangler i forbindelse med politisager, så overtager politiet cyklen og sagsbehandlingen.

Ungdomscenter Knudmosen er en STU-uddannelse i Herning Kommune, som tilbyder en fleksibel ungdomsuddannelse til unge mellem 16-25 år, som har særlige behov. Om mandagen og tirsdagen arbejder en del af eleverne på det nyetablerede cykelværksted.

Projektet “Grønne cykler” sikrer, at flere af de herreløse cykler kan få et nyt liv og komme til at gøre gavn. Først i undervisningsformål, og efterfølgende i eksempelvis integrationsprojekter, beskæftigelsesindsatser og under store events i byen.

Link

CYKELPORTALEN