CYKELPORTALEN

Danmarks uafhængige cykelportal

Undertegnede har haft den store ære at være med i dommerpanelet for udvælgelsen af  dette års Eurobike Award.  Det er  6 år at denne...


Undertegnede har haft den store ære at være med i dommerpanelet for udvælgelsen af  dette års Eurobike Award.  Det er  6 år at denne prestige fyldte udmærkelse gives.  At den er populær vidner det rekordstore antal indsendte produkter om.  Hele 565 produkter skulle bedømmes. Alene 148 designforslag fra studerende gjorde at dommerpanelet i år var udvidet med yderligere to.  Vi skulle derfor “kun” koncentrerer os om de fysiske produkter ialt 417, mens Patrick Frey og Joakim Mïllmann tog sig af EUROBIKE AWARD STUDENTS.

Dommerpanelet blev inddelt i to grupper.  Foruden undertegnede bestod det af:

Ernst Brust (velotech.de)
Nils Holger Moormann (Designer)
Axel Böse (BICO Zweiradl)
Manfred Neun (European Cyclists’ Federation)
Olaf Beck (Motor Presse Stuttgart, Stuttgart)

Inden vi startede havde vi mulighed for hver i sær at kikke på produkterne og danne so et indtryk.  Herefter blev udvælgelseskriterierne gennemgået af  IF Designs Ralph Wiegmann som lagde vægt på at vi hele tiden skulle have i baghovedet at det var hvad vi så på dette forum som talte, og ikke at der måske var en lignende produkt tidligere.  Stort set alt er jo opfundet og det skal ikke lægges det deltagende produkt til last.

I første runde blev produkterne gennemgået en for en, og ud fra flertalsprincippet blev det besluttet hvilke som skulle gå videre.  I begrundelse skulle der tages hensyn til mindst tre af de opstillede kriterier som var:

 • Aerodynamik
 • Effektivitet
 • Ergonomi
 • Funktionalitet
 • Brugs værdi
 • Design kvalitet
 • Vægt
 • Graden af nyskabelse
 • Komfort
 • Lastevne
 • Markedsføringsværdi
 • Valg af materialer
 • Service
 • Sikkerhed
 • Stabilitet
 • Miljø
 • Håndværksmæssig udførsel
 • WDM (wet, dark & muddy)  Kvalitet i forhold til vand, mørke og mudder

I anden runde byttede grupperne plads og skulle nu gennemgå den anden gruppes valg.  Var man ikke enig i gruppens valg kunne der gives et veto, i form af en gul prik både på de videregående og kasserede produkter.

I tredie runde skulle alle vetoer gennemgås hvor grupperne hver i sær skulle argumentere for hvorfor produktet skulle gå videre eller kasseres.  Det skete med flertalsafstemning.  Her var mange gode diskussioner og  mange af produkterne skiftede derfor også status.

Ikke alle produkter var lige lette at se nyskabelsen i.

Efter denne afstemning stor vi tilbage med mere end 130 produkter som var værdige for en Award.  Til sammenligning var der sidste år 77 nominerede produkter.  Det afstedkom en diskussion mellem Eurobikes Pressechef  Wolfgang Köhke, som mente det var et alt for stort antal og IF Designs direktør Ralph Wiegmann der ikke var enig i den betragtning.   Udgangen blev at vi måtte gennemgå alle de nominerede produkter igen og fravælge nogle flere. Slutresultatet blev 92 Award nominerede produkter.

Gold Award og Green Award
Sluttelig skulle guldvinderne findes blandt de 92 nominerede produkter.  Hver dommer fik to stemmer. Dvs at i teorien kunne 12 produkter nomineres.  Hver dommer skulle argumentere for sit valg og jeg var da ret stolt over at begge mine valg blev enstemmigt vedtaget.   Tre af produkterne fik kun to og tre stemmer. Disse blev derfor tages ud igen.  For at få en vis bredde i slutresultatet blev den ene af de tre guldnominerede racercykler taget ud og erstattet af en mountainbike.  Her var dommerpanelet meget uenige.  Valget stod mellem tre modeller med hver især tre meget forskellige kriterier i højsædet, design, teknik og innovation.  Først røg innovation ud og valget stod nu mellem teknik og design med lige stemmer. Efter en del diskussion blev udfaldet at design vandt.

Endelig skulle vi vælge en Green Award for det mest miljømæssige bæredygtige produkt.   Her er vores valg nok i nogles øjne noget kontroversielt og en smule politisk men det blev enstemmigt vedtaget.

Alle nomineringer skulle begrundes med en statement omkring hvorfor netop dette produkt blev valgt.  Hele nomineringen tog mere end 10 timer og foregik på tysk, så det var en hjernetræt Herr. Laursen som kom tilbage på hotellet om aftenen.


Et af veto produkterne får her den endelige dom.

Alle nominerede får besked den 24 august mens guld vinderne må vente til overrækkelsesceremonien på Eurobike den 1 september.
Jeg kan naturligvis ikke røbe hvem som blev nomineret og hvem som har fået guld priser, men generelt set var niveauet meget højt.  De helt store nyskabelser var der dog langt imellem og det var lidt skuffende at ikke flere elektriske cykler havde fundet vej.  Der var også en del danske produkter deriblandt en meget flot og anderledes designet cykel fra Biomega, som vi desværre måtte udelukke da den fysisk ikke var tilstede.   Alle nominerede produkter bliver udstillet i vest foryen på Eurobike fra den 1 til 4 september.

Links

CYKELPORTALEN