CYKELPORTALEN

Danmarks uafhængige cykelportal

Elcykler hitter blandt danske cyklister. Elcykler hitter blandt danske cyklister.
Flere og flere vælger elcyklen frem for den almindelige cykel eller bilen. Elcykler hitter blandt danske cyklister.

Danske cyklister kører på elcykel for at blive mere mobile, få motion og køre længere ture. Det viser en undersøgelse fortaget af YouGov for Bosch eBike Systems, der sætter fokus på danske cyklisters vaner. Og selvom mange fortsat benytter både almindelig cykel eller bil som transportmiddel, så hopper flere og flere i dag også på elcyklen, når de skal til ogfra arbejde eller på anden vis rundtomkring. Kigger man rundt på de danske cykelstier og landeveje, er det tydeligt, hvordan elcykler fylder mere og mere – og det er der god grund til. 4 ud af 10 danske cyklister benytter nemlig jævnligt elcyklen som transportmiddel i hverdagen (40 %) – det gælder enten en almindelig elcykel (35 %), en elcykel med lad (5 %) eller en el-mountainbike (2 %). Det viser tal fra en ny undersøgelse om danske cyklisters transportvaner fortaget af YouGov for Bosch eBike System. For selvom både bil og almindelig cykel fortsat er populære valg, så er også elcyklen de seneste år blevet ét af danske cyklisters fortrukne transportmidler, fordi den giver motion, mulighed for at køre
længere ture og mobilitet.

Og netop mobilitet er for næsten halvdelen (46 %) af elcykelbrugerne i undersøgelsen en af de væsentligste årsager til, at de har anskaffet en elcykel. Sammenlignet med en almindelig cykel giver elcyklen dem nemlig mulighed for at komme nemmere rundt – og mange bruger i den forbindelse elcyklen, når de skal til og fra arbejde (50 %) og til hverdagsindkøb (59 %). Flere og længere cykelture
En hyppigere brug af cyklen og dermed mere motion er også blandt de mest typiske årsager til at købe en elcykel, viser samme undersøgelse. Danske elcyklister begrunder nemlig i høj grad anskaffelsen af en elcykel med, at de dermed vil bruge deres cykel mere (40 %) og få mere motion
(34 %). Over halvdelen (57 %) af disse elcyklister har samtidig oplevet, at de kører længere ture påderes elcykel end på deres almindelige cykel.

En rapport fra transportministeriet viser i den forbindelse, hvordan sundhedseffekten ved elcykler vurderes til hele 80 % af almindelige cykler pr.
km. Det betyder, at den samlede sundhedseffekt for mange elcyklister er større, da turene påelcykel ofte er længere end turene på almindelig cykel.

Blandt cyklister, som kunne forstille sig at købe en elcykel, er det for 46 % af disse netop også muligheden for at kunne køre længere ture på
cykel, som vil være deres motivation bag et eventuelt køb af elcykel. ”Undersøgelsen viser tydeligt, at elcyklen er blevet et populært transportmiddel blandt danskerne. Den muliggør mere mobilitet i hverdagen samtidig med, at den giver mulighed for at tilbagelægge længere strækninger på cykel og dermed forbedrer folks sundhed,” fortæller Tarmara Winograd, Head of Markteing and Communication Bosch eBike System.

Om undersøgelsen:
Undersøgelsen er foretaget af YouGov for Bosch eBike System i foråret 2022. YouGov har rekrutteret 1374 danske
cyklister, som har besvaret undersøgelsen online. Blandt disse er der en delmålgruppe på 416 danskere med elcykel.
Resultaterne bruges til at stille skarpt på danskernes brug af cykel og mere specifikt elcykel i hverdagen.

Link

 

CYKELPORTALEN