CYKELPORTALEN

Danmarks uafhængige cykelportal

Bremser du korrekt ? Bremser du korrekt ?
BrakeAce er et nyt analysesystem der registrerer hvordan du bremser og ud fra dataopsamling og et softwareprogram kommer med forslag til hvordan du... Bremser du korrekt ?

Puls og Effektmåling er idag en fast bestanddel af både den professionelle cykelverden men også blandt ambitiøse motionister, i kampen om maksimal optimering af ydelse for at vinde sekunder der i sidste ende naturligvis sammenholdt med en mængde andre faktorer, kan betyde om du  ender øverst eller nederst på podiet. 

Men hvad med den effekt du bruger når du bremser. Brake Ace er et nyt system til systematisk bremse analyse sammenholdt med en række øvrige parametre. En teknologi der egentlig ikke er ny.  Den har været brugt  længe indenfor den professionelle motorsport hvor den indgår på lige fod med en række andre analyseparameter for at få den firehjulede karet hurtigst rundt på banen.
BrakeAce gør det samme men for cykler. I første omgang primært til mountainbike sporten, hvor den måde du bremser på, har større betydning end man umiddelbart skulle tro. Systemet har dog potentiale til på sigt også kunne brede sig til andre cykeldiscipliner hvor alle parameter skal optimeres for at vinde sekunder. 

BrakeAce er kommet i stand mellem det danske firma Sensitivus og Matt Miller fra New Zealand der er opfinder af systemet.  Sensitivus blev grundlagt i 2015 og deres første produkt er en lavpris power meter som hurtigt har fået en pæn udbredelse. Matt Miller har noget så sjældent som en  ph.d i MTB sport har udviklet ideen og Sensitivus har ført den ud i praksis den praktiske dataopsamling mens Phil Fink har stået for det biomekaniske og optimering af de matematiske algoritmer der ligger til grund for softwaren.

Når det kommer til anbefaling af bremse metoder, bygger de fleste råd  stadig på fastlåste konventioner og traditioner.  Således har flere MTB producenter leveret cykler med skivebremser der er har større diameter foran, selvom BrakeAce analyser faktisk viser at det burde være omvendt at de små diametre skulle sidde foran, fordi de fleste bruger bagbremse meget mere end forbremse. 

Næsten pr. definition har man altid sagt at man skal bremse inden man kører ind i svinget og gerne hårdt. Men sådan behøver det ikke nødvendigvis at være. Måden du bremser og hvor længe betyder også noget. I princippet er BrakeAce et par simple strain gauges som monteres på bremserne og måler på bremsen. Sensitivus har udviklet to sensor systemer der begge har fordele og ulemper. Det som benyttes på Brake Ace er monteret omkring selve bremse kaliberen da det er let at pille af og på flere forskellige cykler og bremsetyper. Data sendes til en datalogger monteret på cyklen og som efterfølgende oploades til computerprogrammet for analyse. På sigt vil systemet kunne udvikles til live at sende data under løbet, men dette forudsætter at det bliver tilladt af UCI.  

Hele essensen i Brake Ace er at rytteren lærer sin bremse mønster at kende både det bevidste men også det ubevidste og begynder at arbejde med det for at få et bedre flow i sine gennemløb. Styrken i Brake Ace ligger i softwaren og den grafiske præsentation. Ved at sammenholde bremse date med GPS track over den kørte rute samt de gængse målinger på rytteren som puls og effekt, giver systemet nye perspektiver.  

Efter et gennemløb vælger systemet selv de tre områder hvor der kan hentes mest.
Det er interessant at se at langt de fleste ryttere bremser mere på bagbremsen end forbremsen i Viktorias tilfælde 88% bag og 12% for. At  bruge forbremsen  mere ville være effektivt da det giver bedre traktion at fordele bremsekraften ligeligt mellem hjulene. 

Men også de små ubevidste bremsninger, hvor rytteren kun lige rører bremsegrebet, enten ubevidst eller fordi de kortvarigt er usikre. registreres. Hvordan du bremser, hvor længe og hvor hårdt relateres til GPS tracking, så man straks kan se hvor på ruten der bremses og hvor længe. Systemet beregner på baggrund af alle data for et gennemløb en Flow Score som hvis der slet ikke bremses vil være 0.   

Din bremse performance vises også grafisk på de tre parametre modulation, intensitet og tid. De skal alle være så høje som muligt stræbende mod 100 %.
Filosofien er at ved at gennemkøre det samme spor adskellige gange og ændre på en ting af gangen ud fra de foreslåede tre parametre som vil give størst resultater kan rytteren opøve både sikkerhed og kontinuitet (flow) i sit løb og på den måde spare værdifulde sekunder.  Til store events kan rytteren gennem køre ruten flere gange med systemet monteres og på løbsdagen afmonteres  det, og forhåbentlig har han/hun fået en gevinst

I øjeblikket er systemet monteret på en af de mest lovende kvindelige talenter Viktoria Smidth Knudsens’s cykel så hun kan blive endnu bedre. Ud fra de opsamlede data lærer hun i samarbejde med Matt fra New Zealand og Mads Weidemand som regnes for en af Danmarks bedste tekniske trænere. Det hele foregår ved ugentlige videomøder hvor de sammen gennemgår data og kommer med forslag til ændringer. 

BrakeAce er naturligvis patenteret. Et enkelstående system  koster godt kr. 16.000,-  Ud over enkeltpersoner har flere store professionelle fabrik teams vist interesse for systemet

Link

CYKELPORTALEN