CYKELPORTALEN

Danmarks uafhængige cykelportal

Ny cykelpolitisk tænketank Ny cykelpolitisk tænketank
Meget belejligt op til kommunalvalget søsættes endnu en tænketank... Ny cykelpolitisk tænketank

Lille Danmark er berømmet for sine mange udvalg, så naturligvis må vi have en cykelpolitisk tænketank hvor en række prominente personer så kan sidde og drikke kaffe og tænke store tanker om hvordan vi får flere op på cyklen.

Tja det kræver nu ikke de helt store hjernevindinger, det er bare at hoppe op på cyklen og afsted, som tusindvis af danske cyklister gør hver eneste dag,  hverdagens sande helte, som har kort proces fra tanke og til handling.


Nuvel lad “tænkerne” komme til orde som under overskriften (red. der med partibogstaver i parentes minder om en valgtale :o)

“Vi skal bruge cyklen til at skabe et stærkt og bæredygtigt Danmark og løse de stigende udfordringer med folkesundhed, klima og trængsel, lyder det fra kredsen bag den nye tænketank”

Cykling er ikke bare for sjov. Jo flere danskere, der vælger cyklen som transportmiddel i hverdagen – og til rekreative oplevelser og motion – desto bedre kan vi styrke folkesundheden, forhindre den kraftigt stigende trængsel på vores veje og gøre en stor og positiv forskel for klima og miljø.

Sådan lyder det fra kredsen bag den nye tværpolitiske initiativ Cykelpolitisk Tænketank: By- og kulturrådmand i Odense Kommune Jane Jegind (V), medlem af kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune Gunvor Wibroe (A), direktør i Danske Cykelhandlere Thomas Johnsen, direktør i Cyklistforbundet Klaus Bondam og medlem af Folketinget og transportordfører Rasmus Prehn (A).

Den nye tænketank samler hovedparten af Folketingets transportordførere, repræsentanter for brancheorganisationer herunder Dansk Industri og Dansk Erhverv og fagbevægelsen til regelmæssige diskussioner og møder.

Den store opbakning glæder de fem initiativtagere, der med initiativet vil sætte fokus på de enorme samfundsmæssige fordele ved cyklisme og aktiv mobilitet. Målet er at få cykelområdet højere op på den politiske dagsorden end i dag.

Investeringer i cyklen kan betale sig (red: skal alt absolut kun kunne betale sig)

Jane Jegind, by- og kulturrådmand i Odense Kommune (V), siger:
– Vi oplever i disse år stadigt større udfordringer på folkesundheds-, klima- og trængselsområdet. En stor del af løsningen ligger i mere aktiv og bæredygtig mobilitet i form af cykling. Vi skal udnytte cyklens potentiale til at skabe et sundere og mere bæredygtigt Danmark, siger Jane Jegind.

Gunvor Wibroe, medlem af kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune (A), siger:
– Cyklen skal i højere grad gøres til det oplagte transportvalg i hverdagen. Til arbejde, skole og daginstitution. Der er store samfundsøkonomiske gevinster at hente, når vi prioriterer og investerer i bedre forhold for vores cyklister. Det er derfor ikke bare en lokal, men en national opgave på tværs af kommuner, landsdele og partipolitik at sætte cyklisme på højt på den politiske dagsorden, siger Gunvor Wibroe og henviser til tal fra Transportministeriet, der dokumenterer, at den samfundsmæssige sundhedseffekt for hver kilometer, der bliver kørt på cykel i stedet for i bil, kan opgøres til næsten syv kroner.

Rasmus Prehn, medlem af Folketinget og Socialdemokratiets transportordfører, siger:
– Mange lande kigger misundeligt på Danmark og er imponeret af, hvad vi kan på cykelområdet. Men de samfundsmæssige fordele ved at investere i en stærk cykelinfrastruktur kommer ikke af sig selv. Det kræver, at vi som samfund prioriterer cyklen som et transportmiddel, der er ligeværdig med bil og med kollektiv transport, siger Rasmus Prehn.

De sidder med i tænketanken
I tænketanken sidder indtil videre transportordførere i Folketinget Rasmus Prehn (A), Henning Hyllested (Ø), Kim Christiansen (O), Nikolaj Amstrup (Å), Kristian Pihl Lorentzen (V), Andreas Steenberg (B) og Karsten Hønge (F) sammen med kommunal- politiker i Frederiksberg Kommune Gunvor Wibroe (A), by- og kulturrådmand i Odense Kommune Jane Jegind (V), branchedirektør i Dansk Industri Michael Svane, fagchef i Dansk Erhverv Jesper Højte Stenbæk, direktør i Cyklistforbundet Klaus Bondam, direktør i Danske Cykelhandlere Thomas Johnsen, formand i Dansk Cykelturisme Peter Sørensen og formand i Danmarks Cykle Union Henrik Jess Jensen.

Hollands ambassadør i Danmark Henk Swarttouw deltager som observatør i tænketankens møder.  I Holland har et lignende initiativ – Tour de Force – ført til et styrket nationalt fokus på cyklismens fordele i alle dens afskygninger.

Tænketænken mødes første gang 16. november 2017 (red. de burde starte med en cykeltur i det kolde novembervejr) hos Dansk Erhverv og planlægger at mødes 3-4 gange årligt.

 

 

CYKELPORTALEN