CYKELPORTALEN

Danmarks uafhængige cykelportal

Godt nyt for højresvingende cyklister Godt nyt for højresvingende cyklister
Vejdirektoratets forsøgsordning med at lade cyklister dreje til højre for rødt lys bliver nu en permanet løsning i 33 udvalgte lyskryds. Godt nyt for højresvingende cyklister

right-turns-bicycle-630x390

Vejdirektoratets forsøg med at lade cyklister dreje til højre for rødt lys har været en succes. Den indsamlede erfaring siden 2013 viser at de højresvingende cyklister ikke skaber flere konflikter og ulykker. Ordningen gøres derfor permanent i 33 udvalgte lyskryds.

Det skriver Dansk Cyklist Forbund og Vejdirektoratet i en pressemeddelse.

Det går ikke ud over trafiksikkerheden, hvis man giver cyklister lov til at svinge til højre for rødt i udvalgte lyskryds. Det konkluderer Vejdirektoratet i evalueringen af en forsøgsordning, der har kørt siden 2013. Forsøgsperioden er slut og ordningen gøres nu permanent i 33 udvalgte kryds. Og det er en stor sejr for cyklisterne, mener Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam:

“Det her er noget Cyklistforbundet har kæmpet for i mange år, for flere vælger cyklen, når det er nemt og hurtigt at komme frem. Og hvis man får lov at svinge til højre ved rødt, så slipper man som cyklist for at stoppe op, hvilket giver et bedre flow på cykelstien”.

“Næste skridt er at få gjort ordningen perment på de udvalgte kryds på statsvejnettet, og så vi håber bestemt, at kommunerne vil tage de gode erfaringer fra Vejdirektoratets forsøg til sig og indføre det på de kommunale veje også”, siger Klaus Bondam.

Muligheden for at svinge til højre for rødt lægger et ansvar på cyklisterne, siger afdelingsleder i Vejdirektoratet Marianne Foldberg Steffensen i deres pressemeddelse:

U5_Cykel-undtaget-forsøg

”Der, hvor cyklisterne får lov til at svinge til højre for rødt, er det vigtigt, at de tager hensyn. De skal vente med at køre, til der er fri bane, så de ikke kører ind i fodgængere eller de cyklister, der kører gennem krydset for grønt”.

For at forhindre ulykker og konflikter på cykelstierne har Vejdirektorater derfor samlet en række regler og gode råd:

  • Krydsene er markeret med et tydeligt skilt, som viser, at højresving for rødt er tilladt for cyklister. Ved alle andre kryds er det forsat ulovligt at svinge til højre for rødt.
  • Orientér dig grundigt, inden du kører frem og drejer, selvom du må svinge til højre for rødt.
  • Du har stadig vigepligt overfor fodgængerne og tværkørende cyklister.
  • Ikke alle fodgængere er ens. Tag særligt hensyn til børn, ældre og fysisk handicappede, der kan have svært ved at nå over vejen i tide.
  • Som ligeud-kørende cyklist skal du passe på ikke at spærre for de højre-svingende cyklister.

Som fodgænger skal du ikke forholde dig anderledes. Du skal blot være klar over, at når du har grønt, må cyklisterne gerne dreje til højre, selvom de har rødt – så længe det kan ske uden gene for dig og den øvrige trafik.

Forsøget med højresving for rødt har kørt siden november 2013 og er blevet evalueret  i december 2015. Evalueringen er lavet ud fra observationer, systematiske registreringer af konflikter mellem trafikanter og analyser af politiregistrerede ulykker. Cyklistforbundet var primus motor for idéen om højresving for rødt.

Link

 

CYKELPORTALEN