CYKELPORTALEN

Danmarks uafhængige cykelportal

Danskerne er mere interessert i at benytte elcyklen nu end før Corona pandemien Danskerne er mere interessert i at benytte elcyklen nu end før Corona pandemien
Den tredie Shimano State of Nation rapport godtgør at interessen for elcykler er stadig stigende Danskerne er mere interessert i at benytte elcyklen nu end før Corona pandemien

Ny rapport viser, at over 25% af danskerne er mere interesserede i at bruge en elcykel nu sammenlignet med før coronapandemien.

I en undersøgelse blandt mere end 1.000 personer i Danmark, har 27% af danskerne sagt, at det er mere sandsynligt, at de vil bruge en elcykel nu end før coronapandemien. Undersøgelsen er en del af et større studie af 14.000 mennesker i 12 europæiske lande for mærket Shimano.

34% af danskerne mellem 25-44 år er mere interesseret i at bruge en elcykel.
Den største gruppe, som planlægger at købe eller bruge en elcykel er aldersgruppen 25-34 samt 25-44 på henholdsvis 34% og 35%, sammenlignet med kun 21% af personer over 55.

Alternativ til eksisterende transportmuligheder – for at undgå smitte.
Blandt deltagerne i undersøgelsen mente 36%, at det vigtigste var at have et alternativ til den offentlige transport med dens øgede risiko for smitte med coronavirus.

I hovedstadsområdet er det hele 42% der, pga. Covid-19 smitterisiko, overvejer elcyklen. 34% af deltagerne mente, at årsagen til at folk mere sandsynligt vil købe/bruge elcykler nu ift. før coronapandemien er, at elcykler er et passende alternativ til et motoriseret køretøj. 22% af danskerne angav hensynet til deres overordnede helbred som hovedårsagen.

Hurtigere og mere effektivt i byerne.
På lange distancer er biler naturligvis hurtigere end cykler, men på korte ture i byen, især i
myldretiden, er cykler ofte hurtigere og mere effektive – 17% af de adspurgte mente, at en elcykel ville være mere tidseffektiv end andre former for transport og angav det som hovedårsagen til at vælge at investere i en elcykel. Og det handler ikke kun om tid.

Kombinationen af den friske luft undervejs og cyklens elmotor, der hjælper, så man ikke behøver at blive svedig, gør elcyklen til et attraktivt valg.

I fremtiden vrimler det med citybikes og ladcykler på el.
I undersøgelsen er det tydeligt, at langt de fleste tænker på at investere i citybikes til at transportere sig rundt i byerne. På tværs af aldersforskelle er denne elcykel den mest populære og hele 28% nævner

Elektrisk alternativ til den tunge ladcykel
Undersøgelsen bekræfter desuden det billede vi ser i byerne i Danmark. Nemlig at
ladcyklerne er utroligt populære for aldersgrupperne 25-34 samt 35-44. Her er det
henholdsvis 27% og 25% der overvejer at købe en eldrevet ladcykel, skulle de handle
elcykel i morgen.
Mere statistisk fra rapporten:

  • 27% af de 18-24-årige ser elcykler som en måde at reducere deres klimapåvirkning
    på.
  • Kun 12% af de adspurgte sagde, at en oplevelse af dårligere sikkerhed (fx pga. manglende infrastruktur til cykler) kunne være en mulige årsag til, at folk mindre sandsynligt ville købe/bruge en elcykel i forhold til før pandemien.
  • Prisen er stadig en stor barriere for at købe en elcykel for mange mennesker, idet 42% nævnte, at elcykler forekommer at være for dyre.

Selvom der har været stor vækst i brugen og salget af cykler i Europa siden nedlukningerne begyndte, er det tydeligvis nødvendigt med tiltag fra lokale og nationale myndigheder, som fx afmærkede cykelruter og sikre cykelstier, for at gøre den brede befolkning mere villig til at sætte sig i sadlen. Find mere information om, hvordan man vælger den rette elcykel, uanset fabrikant, og tips
om at bruge dem, på https://www.shimano-steps.com/.

Redaktionelle bemærkninger
Alle tal er fra YouGov Plc, hvis ikke andet er angivet. Det samlede antal adspurgte var 1008 voksne. Feltarbejdet er foretaget i perioden 23.-25. juli 2021. Undersøgelsen blev foretaget online. Tallene er vægtet og er repræsentative for alle voksne danskere (18 år og op). Alle europæiske tal er fra YouGov Plc, hvis ikke andet er angivet. Det samlede antal adspurgte var 14.419 voksne. Feltarbejdet er foretaget i perioden 19.-29. juli 2021.
Undersøgelsen blev foretaget online. Der blev udført feltarbejde i Østrig, Danmark, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Norge,
Polen, Spanien, Sverige, Schweiz og Storbritannien.

Dette er den tredje årlige State of the Nation-rapport fra Shimano, som har til mål at ændre holdninger til og forståelse af elcykler i Europa.

Link

CYKELPORTALEN